Velkommen til
N.K.S. Gartnerveien Barnehage AS

Omsorg og trygghet for ditt barn

Vi har 1 ledig plass. Ta gjerne kontakt ved spørsmål

Vi kan tilby

Et skreddersydd tilbud

Skreddersydd tilbud

Små barnegrupper og tett oppfølging, et skreddersydd tilbud til hvert barn.

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, spesialpedagog, PPT, sykehus og andre instanser.

Trening og terapi

Trening og terapi

Bassengtrening med fysioterapeut. Musikkterapi med egen musikkterapeut.

Kompetanse

Kompetanse

Spise- og ernæringsvansker, Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), autisme, epilepsi og ulike funksjonsnedsettelser.

Litt om oss

Barnehagen ble etablert i 1968 og har lang erfaring med barn med ulik grad av funksjonsnedsettelser som motoriske vansker, autisme, sjeldne diagnoser, fødselsskader, forsinket utvikling og kroniske sykdommer. Vi er en barnehage som har fokus på utvikling og viktigheten av å legge forholdene til rette for hvert enkelt barn. 

Vi er opptatt av å skape et inspirerende, utviklende leke-og læringsmiljø for alle barn uavhengig av funksjonsnivå. Fokus på gode opplevelser i et fellesskap der alle inkluderes og blir sett er viktig for oss. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner ved å møte barnet med varme og anerkjennelse.

Foreldrestemmen

Vi var bekymret for å ta gutten vår bort fra «normale» barn, hva skulle han strekke seg etter da? Men i Gartnerveien har han fått den hjelpen han trengte for i det hele tatt klare å strekke seg. Nå har han begynt å snakke, han går så smått og er en en glad gutt med mye mindre tegn på stress enn tidligere.