Generell informasjon

Dagsrytme 2022

07:45 Barnehagen åpner
08:00 De første barna kommer 
09:15 Morgensamling
09:30 Aktiviteter
10:30 Måltid
11:00 Stell, hvile

12:00 Rolig lek, enetimer
13:30 
Aktiviteter
14:00 
Måltid
14:30 
Stell, inne-/utelek
16:15 
Barna reiser hjem
16:30 
Barnehagen stenger