Informasjon om koronatiltak i Gartnerveien

Vi har redusert åpningstid pga smittevernstiltak under Covid-19-epidemien.

07:45 Barnehagen åpner
08:00 
De første barna kommer
09:15 
Morgensamling
09:30 
Aktiviteter
10:30 
Måltid
11:00 
Stell, hvile

12:00 Rolig lek, enetimer
13:30 
Aktiviteter
14:00 
Måltid
14:30 
Stell, utelek
15:00 
Barna reiser hjem
15:30 
Barnehagen stenger

Oppdatert informasjon om korona-pandemien (Bærum kommune): https://www.baerum.kommune.no/korona/

I drift under koronavirusutbruddet tar vi utgangspunkt i smittevernveileder fra Utdanningsdirektoratet.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/