Informasjon om koronatiltak i Gartnerveien

Mandag 5. april ble det besluttet å innføre rødt tiltaksnivå på barnehagene (kommunale og private) i Bærum kommune. Rødt tiltaksnivå for kommunens  barnehager varer fram til og med fredag 23. april på grunn av høy smitte blant små barn i kommunen.

Oppdatert informasjon om korona-pandemien (Bærum kommune): https://www.baerum.kommune.no/korona/

I drift under koronavirusutbruddet tar vi utgangspunkt i smittevernveileder fra Utdanningsdirektoratet.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/barnehage/