Om oss

Velkommen til Gartnerveien Barnehage

Fokus på gode opplevelser i et fellesskap der alle inkluderes og blir sett er viktig for oss. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner ved å møte barnet med varme og anerkjennelse.

Vi har faste strukturer i vår barnehage, fast dags- og ukeplan, faste steder og aktiviteter med de samme voksne over tid. Vi legger vekt på at barna skal være sammen i gruppeaktiviteter daglig. Også aktivitetene har en fast struktur, innrammet av sanger som barna etter hvert gjenkjenner. Det skaper forventninger og barna blir stimulert til initiativ. Aktivitetene gjentas fra uke til uke med noe variasjon. I tillegg til våre faste aktivitetene er vi opptatt av barnas egenaktivitet. Barna skal utfolde seg med sine ulike interesser. Vi tilbyr skjermede enetimer som mange barn har nytte av.

I Gartnerveien legger vi vekt på å være sammen om øyeblikket.

Relasjon og kommunikasjon er sentralt. Daglig rutiner og omsorg bruker vi aktivt til kommunikasjon som tilpasses det enkelte barns ressurser og behov. Alternativ supplerende kommunikasjon(ASK) er integrert i all vår samhandling med barna (for eksempel tegn-til-tale, grafiske tegn, bilder, taktile tegn, barnas egne tegn og konkreter).

Eier

N.K.S Gartnerveien barnehage AS er en privat barnehage eiet av Østre Bærum Sanitetsforening (ØBS)

Formål

Fokus på gode opplevelser i et fellesskap der alle inkluderes og blir sett er viktig for oss. Vi legger vekt på å skape gode relasjoner ved å møte barnet med varme og anerkjennelse.

Drift

N.K.S Gartnerveien barnehage AS er en ideell virksomhet som drives med tilskudd fra Bærum kommune.

Styre

1 styreleder + 2 styremedlemmer oppnevnt av ØBS
1 representant fra personalet
Barnehagens styrer

Årsplan

Info kommer

Vedtekter

Info kommer

Verdier

Gartnerveien bygger på N.K.S. (Norske Kvinners Sanitetsforening) sine verdier: 
«I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet»

Personalet i barnehagen

Antall barn per ansatte: 1